Laksefiske i Stordalselva og Nordalselva – to av landets beste smålakseelver.