Løvvika Gård

Fra låve til selskapslokaler

I følge gamle kilder har det vært gårdsdrift her så langt tilbake som 1627. Gunn og Willy Salbuvik flyttet til Løvvika i 1989. De tok over gården etter Sigmund og Inger Løvvik (Willy`s mor). Fjøset var da utdatert i forhold til tradisjonell gårdsdrift.

Bygningen ble brukt til produksjon av glassfiberbåter frem til 1994. Etter 1995 har bygget vært brukt til lager for båter. Behovet for restaurering ble etter hvert nødvendig. Restaureringen startet i 2014 og er i dag lokaler for kurs/konferanse og selskaper.

Stoksund Seapark AS er lokalisert med adresse: Asvikveien 24, 7177 Revsnes.