Stoksund Seapark AS og Espen Selskapsmat AS er lokalisert på samme sted med adresse: Asvikveien 24, 7177 Revsnes.